Magazín

Studenti proti litteringu – odpadky do přírody nepatří. Do soutěže CIRKULUJME se školy mohou hlásit do konce dubna.

/ 14 min. čtení
Pytle_a_rukavice

Cirkulujme.cz – vzdělávací soutěž od studentů pro studenty letos motivuje k předcházení nepořádku v přírodě i v ulicích měst. Zároveň děti a studenty vede k zapojení do akce Ukliďme svět. Do soutěže se školy mohou hlásit do konce dubna prostřednictvím registračního formuláře na webu www.cirkulujme.cz. Soutěž probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a za podpory iniciativy Zálohujme.cz a Českého svazu ochránců přírody. 

Zapojením do Cirkulujme učitelé zpestří environmentální výuku či projektové dny. Soutěží tradičně žáci prvních a druhých stupňů základních škol a středoškoláci. Po vyplnění registrace do soutěže si třída zvolí, zda chce uspořádat úklid nebo vyplnit pracovní list, případně obojí. Pokud chce třída organizovat úklid litteringu v okolí školy a získat manuál a úklidové pomůcky zdarma, může se registrovat také na webu www.uklidmesvet. Při registraci úklidu je třeba zadat heslo Cirkulujme. 

„Věříme, že aktivní zapojení dětí a dospívajících do úklidů nepořádku na veřejných prostranstvích je motivuje k tomu, aby sami k litteringu nepřispívali a svou zkušenost mohli předat dále svým kamarádům,“ říká středoškolák Tadeáš Vylita za organizátory ze Studentské energie národa. „A protože lepší než littering uklízet, je mu předcházet, ukážeme dětem pomocí pracovních listů účinné nástroje k jeho omezení,“ doplňuje Tadeáš Vylita.  

Zejména ve městech si můžeme všimnout, že součástí odhozených odpadků jsou i předměty tvořené z cenných materiálů, které patří k recyklaci. PET lahve a plechovky jsou smutnými obyvateli parků a zelených ploch podél cest. „Od roku 2026 by  PETky a plechovky měly být zálohované. Díky tomu se namísto do přírody dostanou zpět do obchodu, odkud poputují k recyklaci,“ uvádí Lutfia Volfová z iniciativy Zálohujme.cz. „Chceme pomocí pracovních listů dětem přiblížit, jak bude zálohový systém fungovat a ukázat, že pomůže i tomu, aby velká část nepořádku z přírody zmizela,“ doplňuje. 

Školy zapojené do soutěže mohou vyhrát pitný režim pro celou třídu od Mattoni 1873, ceny od Cirkulujme a ČSOP a řadu dalších cen od sponzorů soutěže. 

Více informací na www.cirkulujme.cz  

SEN (Studentská Energie Národa): 

Nezisková organizace 12 studentů zcelé republiky, která si dala za cíl pořádat pro studenty takové akce, které je budou bavit. Mimo jiné připravuje soutěže (například Byznysování) nebo výstavy a další kulturní akce. Také má svůj vlastní studentský časopis Snění, který dává všem studentům příležitost si vyzkoušet žurnalistiku. 

O Zálohujme.cz 

Iniciativa akceleruje informuje veřejnost o zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku.  Motivací je zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství.  

O ČSOP 

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. Vznikl v roce 1979. V současné době má téměř 7000 členů. Jsou mezi nimi profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Přidat se může každý, kdo má rád přírodu. 

 Více informací naleznete na www.csop.cz . 

Kontakt pro média: 

Lutfia Volfová  
e-mail: info@zalohujme.cz
tel.: 607 602 328