Magazín

Starosta města Černovice podporuje zavedení zálohového systému

/ 2 min. čtení
Blog_Brozek

„Jako starosta vnímám zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky nejen jako nutný krok k dosažení recyklačních cílů stanovených evropskou legislativou, ale také jako příležitost ke skutečně kvalitativnímu skoku v odpadovém hospodářství. Dnes používaný systém už nemá moc příležitostí ke zlepšení. Nás jako obce by měl zajímat celkový pohled na problematiku, tedy nejen z pohledu odpadového, ale i životního prostředí a efektivity. Chápu, že existují obavy obcí z možného poklesu příjmů z prodeje materiálů k recyklaci. Jsem přesvědčen, že ministerstvem navrhované kompenzační mechanismy jsou nastavené dostatečně, aby tuto ztrátu vyvážili. Navíc se zálohový systém pojí s výhodami jako jsou nižší výdaje na sběr a údržbu veřejných prostor, zdravější a čistější prostředí, stejně jako podpora principů cirkulární ekonomiky. Proto považuji systém zálohování za klíčový prvek pro větší udržitelnost naší obce a za pozitivní směr, kterým by se měla ubírat celá Česká republika.“