ke stažení - Zálohujme.cz

ke stažení

logo

Návrh modelu depozitního systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR

Executive Summary studie, kterou připravil tým poradenské společnosti EEIP pod vedením profesora Michala Mejstříka.
logo

Návrh modelu depozitního systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR

Kompletní studie připravená týmem poradenské společnosti EEIP pod vedením nedávno zesnulého profesora Michala Mejstříka.
efbw_logo_01

Doporučení EFBW k zálohovým systémům

EFBW doporučuje klíčové faktory k nastavení úspěšně fungujícího zálohového systému.
zalohujme_vratisenamto

Otevřený dopis iniciativy Zálohujme.cz

Přečtěte si otevřený dopis vyzývající Ministerstvo životního prostředí ČR k diskuzi o stavu třídění a recyklace v ČR.
zalohujme_vratisenamto

Stáhněte si celý text petice včetně podpisového archu

Vyplněné petiční archy, prosím, zašlete na Mattoni 1873 a.s., Andrea Brožová, Voctářova 18, 180 00 Praha
zalohujme_vratisenamto

Proč Češi chtějí zálohový systém na PET lahve

Výzkumy agentur KANTAR a IPSOS zpracované v září 2019
eunomia

Critique of CETA’s Review for the Ministry of Environment

Oponentura studie zpracované Centrem ekonomických a tržních analýz pro Ministerstvo životního prostředí
zalohujme_vratisenamto

„Studie“ plná argumentačních faulů

Nepřesnosti ve „Studii dopadů zavedení zálohového systému na nápojové obaly z PET“, zpracovanou společností CETA
incien_2

Studie materiálových toků PET nápojových obalů v ČR za rok 2016

Přehled o celkovém toku PET láhví v ČR od jejich uvedení na trh, až po odpadové hospodářství a přeměnu na nový materiál
eunomia

Systém záloh pro Českou republiku

Cílem této studie je určit výši nákladů na zavedení zálohového systému, vytvořeného pro dosažení 90% míry recyklace.
vscht

Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s obaly z PET a Al

Zhodnocení environmentálních přínosů a nedostatků systému záloh na PET láhve a plechovky v porovnání se současným systém
kantar

Výzkum postojů Čechů k zálohovému systému

Jaký mají Češi postoj k současnému zálohovému systému na skleněné lahve a jak jsou otevřeni jeho případnému rozšíření?
eunomia

A Deposit Refund System for the Czech Republic

The purpose of this study is to determine the costs and implications of a DRS designed to deliver a 90% recycling rate.
zalohujme_vratisenamto

Souhrnné výsledky studií

Souhrnné výsledky studií posuzujících možnosti zavedení zálohového systému na nápojové obaly v České republice
incien_2

Material Flow Analysis of PET beverage packaging in the Czech Republic

PET bottles flow in the Czech Republic from their market introduction to waste management and recycling
vscht

Life Cycle Assessment Study on the Treatment of PET and Aluminium Cans

Life Cycle Assessment study on the treatment of PET and aluminium beverage packaging comparing EPR scheme and DRS system