Třídíte PET lahve? A co kdybyste za každou vrácenou PET lahev dostali zaplaceno?

To mě zajímá

O projektu

Naším hlavním cílem je zhodnocení a výběr řešení pro zpětné vrácení nápojových obalů

Zálohujme je iniciativa, která si klade za cíl podrobně prozkoumat současnou situaci nakládání s PET nápojovými obaly v České republice. Hlavním důvodem je zhodnocení a výběr řešení pro zpětné vracení nápojových obalů – tzv. zálohový systém. Dnes sice víme, kolik odpadu se v ČR vyprodukuje a kolik z něj tvoří plasty, ale těžko už se sleduje, jaké jsou skutečné materiálové toky jednotlivých druhů plastového odpadu, kde končí, co se z nich vyrábí a jaká je skutečná míra recyklace.

Recyklace, jak spousta lidí v ČR věří, totiž neznamená, že vhodíme například plastový kelímek od jogurtu do žluté popelnice – to je jen fáze sběru a prvního třídění. Recyklace je technologický proces, kdy dáváme plastům druhou šanci a přetváříme je do takové formy, ve které mohou být použity pro výrobu nových věcí. A v tom Česko silně zaostává za svými evropskými sousedy.

Zakladateli této iniciativy jsou Karlovarské minerální vody, Institut Cirkulární Ekonomiky a Vysoká škola chemicko-technologická.

Jak to celé funguje?

 • 1

  Zakoupíte si lahev s vodou

  Při nákupu nápoje zaplatíte cenu navýšenou o zálohu.

 • 2

  Prázdnou lahev vrátíte zpět

  Po vypití nápoje vrátíte lahev do obchodu a dostanete zálohu zpět

 • 3

  Lahev putuje na recyklaci

  Prázdné lahve se vyzvedávají v obchodě, dále se třídí a posílají na recyklaci

Třídění nápojových obalů

V Česku dnes třídí odpad zhruba 70 % obyvatel. Spousta z nás to dělá z přesvědčení, že je to správné pro životní prostředí. Současný systém třídění plastových odpadů v ČR se ukázal jako dobrý, nicméně již dosáhl svého limitu a i přes zdánlivé pozitivní výsledky z mnoha perspektiv je v tuto chvíli nezbytně nutné jej pečlivě zanalyzovat a navrhnout nové řešení.

Češi jsou v Evropě jedni z nejlepších v třídění odpadu, přibližně 7 z 10 PET nápojových obalů uvedených na trh končí ve žlutých kontejnerech, odkud dále směřují k dotřídění a recyklaci. Současné údaje z praxe dále ukazují, že do recyklačních zařízení už se však dostane jen 57,5 % PET lahví. Ve výsledku se tak v procesu třídění ztrácí desítky tisíc tun cenného materiálu. Jedním z perspektivních a obecně kladně hodnocených řešení, jak toto zlepšit z ekonomického i environmentálního hlediska, je zálohový systém. Tedy zpětný výkup PET nápojových obalů od spotřebitele. Výzkumy ukazují, že právě díky němu dosáhly země jako Švédsko, Německo a další členské státy EU až 98% míry zpětného odběru nápojových PET lahví. Zatím je otázkou, jestli tento systém může fungovat i v České republice,” vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Dosažená míra vytříděných obalových odpadů v roce 2016

Podíl vytříděných obalů celkem

Napsali o nás