Zálohový systém by měl prokazatelně nižší dopad na životní prostředí

Praha, 18.prosince 2018 – Evropská unie i široká veřejnost řeší plasty a jejich dopad na životní prostředí. V Česku se již rok připravuje studie mapující možnosti zavedení systému vratných nápojových obalů. První výsledky ukazují, že tzv. depozitní systém je šetrnější k životnímu prostředí. Pomůže též zvýšit míru recyklace PET lahví, jichž se v současnosti v Česku recykluje o něco málo více než polovina. Kompletní výsledky budou prezentovány 22. ledna 2019.

Problematika jednorázových plastů je již dlouho v hledáčku Evropské unie i médií. Živě se diskutuje o zálohovém systému na PET lahve. Možnosti jeho zavedení v Česku již rok analyzuje skupina Zálohujme? Jejím iniciátorem je společnost Karlovarské minerální vody spolu s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a VŠCHT. Výsledky studií – analýzy dopadů na životní prostředí, studie materiálových toků a analýzy ekonomických dopadů – budou zveřejněny na konferenci 22. ledna 2019.

Jakožto lídr na trhu přírodních minerálních vod jsme se rozhodli zaměřit na podporu životního prostředí a místní cirkulární ekonomiky a usilujeme o uzavření smyčky oběhového hospodářství v oblasti PET. Jedná se o hodnotný materiál, který by rozhodně neměl být na jedno použití,“ říká generální ředitel Karlovarských minerálních vod, Alessandro Pasquale.

 

Snížení environmentálních dopadů

Již nyní je jisté, že zavedení záloh by znamenalo snížení environmentálních dopadů celého systému sběru, třídění a recyklace nápojových obalů (PET lahví a plechovek). Studie též ukázaly, že v současné době se v Česku vytřídí 69,5 % a k reálné recyklaci je odesláno pouhých 55,9 % PET lahví uvedených na trh. Tato recyklace navíc z velké části znamená vyřazení PET z dalšího použití, neboť se jedná o jednorázové a dále nerecyklovatelné výrobky, jako jsou dětské pleny, textil atd.

Více než 42 % PET lahví končí ve spalovnách, cementárnách nebo je uloženo na skládce. Ambicí skupiny Zálohujme? je dosáhnout více než 90 % vytříděných a 80 % recyklovaných PET lahví. Důraz je kladen na recyklaci opakovanou, tedy recyklaci zpět do PET lahví, díky získání vysoce kvalitního PETu potravinářské kvality.

Je dost možné, že Evropská Unie bude za pár let požadovat 90% míru třídění. V zemích EU, kde se PET nápojové obaly zálohují, se dosahuje průměrné míry třídění právě na této úrovni. Například Norsko či Německo hlásí výsledky nad 95%. Dnes v podstatě neexistuje jiná cesta, jak se na takto vysokou míru třídění bez zálohového systému dostat,“ vysvětluje Vojtěch Vosecký, člen správní rady INCIEN.

Kompletní závěrečná studie bude odborné i laické veřejnosti představena 22. ledna 2019 na konferenci Zálohujme?. Zazní informace o tom, jak na tom Česko v nakládání s PET lahvemi je, a to z pohledu ekonomického, sociodemografického i environmentálního. Budou zde také představeny výsledky možného zavedení zálohového systému a jeho dopadu na koncového spotřebitele, firmy, obchodní řetězce, odpadové společnosti, obce ale i životní prostředí.