Magazín

Známe vítěze třetího kola Cirkulujme.cz, zábavné vzdělávací soutěže pro školy

/ 17 min. čtení
cirkulujeme_web

Vzdělávací soutěž Cirkulujme.cz zná oceněné projekty 3. kola. Organizátoři soutěže od studentů pro studenty letos ocenili tři školní projekty zaměřené na rozmanitost druhů v přírodě. Další tři projekty získaly cenu od odborníků z Českého svazu ochránců přírody. Soutěže se zúčastnilo celkem 329 žáků a studentů z celé republiky.  

Podle ankety na školách ví 61 % žáků a studentů*, že biodiverzita je druhová rozmanitost živých organismů v přírodě. Právě její podpora je tématem aktuálního kola soutěže Cirkulujme.cz, kterou pořádá organizace Studentská Energie Národa za podpory společnosti Mattoni 1873. „Máme velkou radost, že se do soutěže zapojilo tolik žáků a studentů. Kvalita provedení jednotlivých projektů a hloubka, s jakou se do tématu biodiverzity pustili, naprosto předčila naše očekávání. Všechny skvělé nápady si zaslouží uznání a ocenění. Hlavní cenu pak získává jeden projekt v každé kategorii,” říká Lutfia Volfová, tisková mluvčí Mattoni 1873 a doplňuje: „Děkujeme všem vyučujícím, kteří využili možnost zábavnou formou dětem a studentům přiblížit, jak mohou v praxi pomáhat přírodě a věnovali se soutěži v rámci výuky. Věřím, že teď máme mezi sebou ještě více mladých ochránců přírody.”  

Soutěž se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka. Žáci a studenti odevzdali své práce především ve formě prezentací, fotografií nebo videí, které zachycují jejich realizaci opatření na podporu biodiverzity. Nejčastěji se jednalo o vylepšení školní zahrady, výrobu domečků pro nejrůznější živočichy nebo například péči o místní louku. 

Z přihlášených projektů v kategorii 1. stupeň ZŠ ocenila porota žáky 3. a 4. třídy ze ZŠ a MŠ Pavlov u Jihlavy, kteří vytvořili společně s učiteli a rodiči plovoucí ostrov s hnízdní budkou pro vodní ptactvo na rybníku v blízkosti své školy. Zde jsme ocenili především originalitu nápadu, kreativní zpracování a také zapojení celé místní komunity,” hodnotí Tadeáš Vylita ze Studentské Energie Národa. V kategorii 2. stupně základních škol získaly ocenění studentky z pražského Mensa gymnázia, které vytvořily vlastní web a YouTube kanál s názvem Pro biodiverzitu, na kterém zveřejňují praktické návody, jak pečovat o přírodu. Třetí ocenění – ve středoškolské kategorii – získala studentka Sára Nováková z Frýdku-Místku, která detailně zmapovala okolí své školy aspolečně se spolužáky v něm vytvořila místo vhodné pro život místních rostlin a zvířat.

Odborné konzultace poskytli také odborníci na biodiverzitu, kteří udělili Cenu Českého svazu ochránců přírody. „Chtěli bychom ocenit práci studentů, kteří se věnovali problému sucha na českých polích a přišli s návrhy na zlepšení situace,” sděluje Jakub Vaněk z ČSOP. „Dále jsme vybrali projekt revitalizace školní zahrady, který nás zaujal pečlivým přístupem a velkým nasazením žáků. Cenu získali i žáci z přírodovědného kroužku, kteří pravidelně pečují o mokřadní louku,“ uzavírá. 

*Na základě odpovědí 990 žáků a studentů v dotazníkovém šetření na školách. 

Cirkulujme.cz 

Platforma Cirkulujme.cz vznikla z iniciativy neziskové organizace Studentská Energie Národa (SEN) za podpory společnosti Mattoni 1873. Cílem Cirkulujme.cz je edukovat a motivovat mladé lidi k podpoře ochrany životního prostředí, přičemž klade důraz na vzdělávání a aktivní zapojení mladé generace.  

SEN (Studentská Energie Národa): 

Nezisková organizace 12 studentů zcelé republiky, která si dala za cíl pořádat pro studenty takové akce, které je budou bavit. Mimo jiné připravuje soutěže (například Byznysování) nebo výstavy a další kulturní akce. Také má svůj vlastní studentský časopis Snění, který dává všem studentům příležitost si vyzkoušet žurnalistiku. 

Mattoni 1873 

Mattoni 1873 je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Ambicí skupiny je přinášet díky skvělým značkám a úspěšné tradici lidem do života osvěžení, nyní i v budoucnu. Kořeny skupiny sahají do roku 1873, ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattoni. Mattoni 1873 se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mattoni 1873 je zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální recyklace PET lahví a plechovek. 

O ČSOP 

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. Vznikl v roce 1979. V současné době má téměř 7000 členů. Jsou mezi nimi profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Přidat se může každý, kdo má rád přírodu. 

Více informací naleznete na www.csop.cz. 

Soutěž podpořili: T-Mobile, Národní divadlo, LEGO®, Národní technické muzeum, Psaní hravě, Museum Kampa, Zásilkovna, Vzlet a Galerie moderního umění v Hradci Králové. Všem partnerům děkujeme. 

Kontakt pro média:   

Lutfia Volfová 
e-mail: info@zalohujme.cz  
tel.: 607 602 328