Magazín

Video záznam z konference Zálohujme (22.1.2019)

/ 5 min. čtení
Video záznam z konference Zálohujme (22.1.2019)

 

Pavel Poc, Evropský Parlament

Konferenci zahájil krátkým video příspěvkem europoslanec Pavel Poc, který se v EP podílel na vyjednávání legislativního balíčku o jednorázových plastech.

Clarissa Morawski, Reloop

Na něj navázala Clarissa Morawski, výkonná ředitelka společnosti Reloop Platform, kterou založila v roce 2015. Clarissa je expertka na zavádění zálohových systémů na nápojové obaly v rámci celé EU. Reloop je mezinárodní organizace, jež se zaměřuje na legislativu a akční kroky k přechodu na cirkulární ekonomiku v EU. Clarissa je přední kanadskou expertkou v otázkách prevence vzniku odpadu a udržitelnosti. Ve své prezentaci se věnuje změnám v evropské legislativě o odpadech a nově zaváděné zálohové systémy v Evropě.

Vojtěch Vosecký, INCIEN

Následující příspěvek měl Vojtěch Vosecký z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Vojtěch vystudoval holandskou Wageningen University, obor Urban Environmental Management se zaměřením na technologie a podnikání. Při studiích v Holandsku spojil síly se Soňou Jonášovou a v INCIEN stojí od samého začátku ve správní radě. V INCIEN se podílí jak na strategickém řízení, tak na konkrétních projektech zejména ve spolupráci se soukromým sektorem.  V projektu Zálohujme pracoval na vytvoření Analýzy materiálových toků pro PET láhve. Výsledky výzkumu představil ve své prezentaci.

Vladimír Kočí, VŠCHT

Poslední příspěvek v prvním bloku prezentací měl Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické, kde působí jako děkan fakulty a zároveň vede studio LCA . Ve své praxi se zaměřuje na environmentální dopady průmyslových aktivit, průmyslovou ekologii a ekodesign. Posuzuje životní cykly produktů a služeb. Řeší i vědeckovýzkumné projekty v oblasti LCA odpadového hospodářství, vodního hospodářství, dekontaminací a starých ekologických zátěží. Pro projekt zpracoval studii posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje, jejíž výsledky představil na konferenci.

Chris Sherrington, Eunomia

Druhý blok prezentací zahájil Chris Sherrington z britské společnosti Eunomia, kde pracuje jako environmentální ekonom na pozici Head of Environmental Policy and Economics. Jeho současná práce je do značné míry zaměřena na praktické uplatňování ekonomických nástrojů, které předcházejí vzniku odpadu a vedou ke zlepšení materiálového hospodářství v celé EU i mimo ni. Jako uznávaný odborník na prevenci znečištění plastů je Chris často žádán, aby radil vládám, průmyslovému odvětví a nevládním organizacím. Společnost Eunomia vypracovala ekonomickou analýzu možného systému záloh pro Českou republiku.

Radka Behenská, KANTAR CZ

Radka má rozsáhlé zkušenosti ve výzkumu trhu a ve společnosti KANTAR CZ pracuje již více než 22 let. Na konferenci prezentovala výsledky rozsáhlého socio-demografického výzkumu, který zkoumal postoj Čechů k zálohovému systému.

Gintaras Varnas, litevský zálohový systém

Gintaras v letech 1998 a 2008 řídil dodavatelský řetězec skupiny pivovarů Carlsberg v pobaltských zemích. Následně v letech 2009 až 2013 působil jako generální ředitel autorizované obalové společnosti Žaliasis Taškas. Od roku 2014 je generálním ředitelem společnosti USAD – Užstato Sistemos Administratorius, což je nezisková organizace odpovědná za řízení zálohového systému v Litvě. Ve své prezentaci představil, jak litevský systém funguje.