Pravdy a mýty o zálohovém systému (2. díl) - Zálohujme.cz
Magazín

Pravdy a mýty o zálohovém systému (2. díl)

/ 4 min. čtení
Container-Deposit

Pokračujeme v našem seriálu vyvracejícím mýty a nepravdy, které často zaznívají ve veřejné debatě o možném zavedení záloh na nápojové obaly – PET lahve a plechovky. Výhodnost zálohového systému potvrdily studie zveřejněné pracovní skupinou Zálohujme.cz v lednu 2019.

 

Mýtus č. 4: Zálohový systém údajně nevyřeší problém PET lahví poházených v přírodě a kolem silnic a železnic.

Realita: Přesná data z České republiky o tom, kolik PET lahví skončí v přírodě, neexistují. Nicméně, loňská akce Ukliďme Česko zjistila, že na 3 kg vysbíraných odpadků připadá 1 PET lahev. Analýza materiálových toků odhalila, že v Česku je každý rok pohozeno ve veřejném prostoru zhruba 3 046 tun PET lahví. Jen cca 40 % z nich se podaří vysbírat a to ještě s dodatečnými náklady (studie INCIEN, 2018).

Studie za zahraničí ukazují, že dobře navržený zálohový systém může snížit počet v přírodě pohozených nápojových obalů o 95 % (studie Eunomia, 2017).

Závěr: Omezení poházených PETek díky zálohovému systému je v zahraničí prokázáno.

Mýtus č. 5: Zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky by prý rozvrátilo současný systém sběru a třídění plastů.

Realita: Systém barevných kontejnerů, který u nás po dvacet let budovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, je výborně zavedený a funkční a bude jej potřeba ještě ve větší míře i nadále. Velice ambiciózní cíle Evropské unie pro třídění a recyklaci se týkají všech druhů odpadů, nejen PET. Česká republika je díky práci, kterou EKO-KOM odvedl, dobře připravena některých cílů dosáhnout, splnění jiných ale vyžaduje ještě hodně práce. Obzvlášť 90% míra třídění PET lahví je na dobrovolné bázi prakticky nedosažitelná, a zálohy se jeví jako jediná cesta.

Závěr: Zálohy na PET lahve a plechovky nám pomohou splnit jeden z plejády náročných cílů.

 

Mýtus č. 6: Malé prodejny by si pro účely zálohového systému údajně musely pořídit drahé stroje.

Malé prodejny si automaty na zpětný odběr PETek a plechovek rozhodně nebudou muset pořizovat. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zálohový systém nebývá pro malé prodejny povinný. Případně mohou prodejny využít i tzv. manuálního sběru do speciálních pytlů. Navíc systém počítá – narozdíl od současného systému zpětného odběru skleněných lahví – s kompenzací nákladů obchodům prostřednictvím tzv. manipulačních poplatků.

Závěr: Do malých prodejen stačí místo automatů speciální pytle. Obchodníci za to navíc dostanou zaplaceno.