Magazín

Pilotní projekt iniciovaný retailem ukazuje ohromující podporu zákazníků

/ 5 min. čtení
iceland rvm
Britský řetězec Iceland byl první, kdo ve svých obchodech  spustil zkušební provoz strojů na zpětný odběr. Vybralo se během něj více než 310 000 plastových lahví. Významných výsledků bylo dosaženo instalací pouhých čtyř strojů do obchodů ve Velké Británii, kde se průměrně vybralo 2583 lahví denně.

Přední britský obchodní řetězec Iceland se především specializuje na mražené potraviny. Mimo to je také známý jako první supermarket v Británii, který ve svých obchodech nainstaloval automaty na zpětný odběr, čímž podpořil návrh vlády na zavedení zálohového systému. Projekt je v souladu s úsilím supermarketu o snižování dopadu plastových obalů na životní prostředí. Projekt byl spuštěn poté, co se tento maloobchod stal prvním, kdo se celosvětově zavázal k odstranění plastový obalů ze všech výrobků vlastních značek, a to do roku 2023.

 

Výsledky projektu

  • Od spuštění zkušební verze před šesti měsíci bylo prodejními automaty v celé Velké Británii naskenováno celkem 311 500 lahví.
  • Iceland zaznamenal výraznou podporu spotřebitelů.
  • Jen v listopadu bylo v průměru vysbíráno 2583 lahví denně.
  • Projekt zahrnoval Anglii, Skotsko a Wales, stroje byly instalovány ve městech Fulham, Wolverhampton, Musselburgh a Mold.
  • Na všech čtyřech sběrných místech bylo každý den vyplaceno v průměru 250 korun.

Zákazníci byli v projektu motivováni tím, že skrz automaty na zpětný odběr dostali za prázdné kontejnery peníze nebo poukazy na nákup. Automaty v obchodech Icelandu akceptují jakoukoli plastovou láhev, která se v řetězci prodává. Za vrácení získá zákazník slevovou poukázku 10 pencí (cca 3 koruny), která se dá uplatnit na nákup v obchodě.

Ve zkušebních prodejnách bylo během projektu provedeno 40 hloubkových rozhovorů, s cílem porozumět spotřebitelskému vnímání oficiálního návrhu na zavedení systému záloh. Finanční motivace, povědomí o životním prostředí, potenciál vyššího sběru a zajištěná recyklace byly uvedeny jako klíčové faktory, které ovlivňují podporu užívání tohoto systému.

Klíčovým zjištěním kvalitativního výzkumu byl postoj dětí ke sběru lahví prostřednictvím automatů. Děti se zdály být obzvláště zaujaté tím, jak stroje pracují, některé dokonce vzdělávali své rodiče a povzbuzovali je, aby stroje používali. Do projektu se zapojila řada škol, což dále podpořilo zapojení spotřebitelů.

 

Další kroky

Richard Walker, výkonný ředitel společnosti Iceland, poznamenal:

„Poté, co Iceland oznámil záměr eliminovat vlastní plastové obaly, jsme se stali vůdci v boji proti plastovému odpadu. Spuštění projektu s využitím vratných automatů v našich prodejnách je toho důkazem. Získali jsme nesmírně hodnotný vhled jak na postoj spotřebitelů, tak na funkčnost schémat, a z výsledků je zřejmé, že spotřebitelé chtějí problém plastů řešit a podporují záměr zavést zálohový systém celostátně.“

Tato zjištění využijeme k informování o budoucích iniciativách Islandu. V rámci našeho cíle řešit otázku jednorázových plastů budeme výsledky sdílet také s organizací DEFRA a všemi odvětvími průmyslu. Doufáme, že výsledky projektu pomůžou ke komplexnímu a efektivní zavedení zálohového systému ve Velké Británii.“

Po úspěšném pokusu bude Iceland projekt o dalších šest měsíců prodlužovat, s cílem shromáždit další data, zejména o pozitivním dopadu potenciálního zálohového systému na životní prostředí.