Magazín

Je dobře, že MŽP už neřeší, zda zálohový systém ano nebo ne, ale jak

/ 6 min. čtení
zalohujme-foceni-18

Iniciativa Zálohujme oceňuje, že současné Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podniká faktické kroky k zavedení plošného zálohového systému v ČR, který zahrne i nápojové PET lahve a plechovky, a dnes představilo první teze, jak by měl systém fungovat. Technické detaily návrhu MŽP nechá iniciativa Zálohujme odpovědně posoudit spolupracujícími odborníky.  Zatím iniciativa poukazuje na to, že dvě její nezávislé odborné studie doporučují zálohu ve výši 3 Kč, na níž jsou spotřebitelé zvyklí u většiny skleněných zálohovaných lahví, zatímco návrh MŽP předpokládá výši 4-5 Kč.

Téma zálohování nápojových PET lahví a plechovek uchopila iniciativa Zálohujme v lednu 2018, od té doby nechala zpracovat několik odborných studií k zálohovému systému, sdružuje pestrou škálu členů od výrobců nápojů, odborníků na cirkularitu a akademiků přes neziskové organizace až po kulturní instituce nebo významné osobnosti, a přitáhla desítky tisíc příznivců z řad veřejnosti. Jsme rádi, že úsilí iniciativy Zálohujme a zapojení jejích podporovatelů přispěly svým dílem k zahájení přípravy potřebného zákona.

Chválíme MŽP za to, že už „neřeší, jestli zálohy ano nebo ne, ale jak“. Jsme připraveni zapojit se do práce ministerstvem avizované expertní skupiny a budeme se dál zasazovat o spuštění zálohového systému v podobě, která bude v maximálním souladu se závěry našich odborných studií*, přičemž konečným cílem je pro nás co cirkularita nápojových PET lahví a plechovek. Spuštění plošného zálohového systému totiž jednak výrazně sníží littering těchto dosud nezálohovaných nápojových obalů, ale zároveň tím vznikne jeden ze tří pilířů podmiňujících nastartování cirkularity spotřebitelských obalů v nápojovém průmyslu (dalšími je ekodesign těchto nápojových obalů a recyklace z lahve do lahve, resp. z plechovky do plechovky).

Technické detaily zálohového systému, jak jej nyní MŽP navrhuje, necháme v příštích týdnech odpovědně posoudit našimi spolupracujícími odborníky. Zatím vyslovujeme výhradu vůči návrhu výše zálohy. Dvě námi zadané odborné studie*, které zkoumaly optimální parametry zálohového systému pro ČR, došly shodně k závěru, že rozumná výše zálohy je 3 Kč.

Jednak jsou na ni spotřebitelé v ČR zvyklí z dobře fungujícího systému vratných skleněných lahví, zároveň při porovnání výší záloh za nápojové PET lahve a plechovky v zemích s funkčním zálohovým systémem je záloha 3 Kč velmi blízko hodnotě spojené s 90% mírou návratnosti. Státy, ve kterých je záloha na některé či všechny obaly výrazně vyšší než ekvivalent 3 Kč, jsou zároveň ekonomikami s výrazně vyšší kupní silou na straně spotřebitelů, než je tomu v ČR.

Lutfia Volfová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz

*studie ke stažení: Eunomia 2018 a EEIP 2020

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa Zálohujme.cz byla založena na jaře roku 2018 a od té doby akceleruje celospolečenskou debatu o zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku, aby došlo k posílení principů oběhového hospodářství. Za dobu své činnosti představila celou řadu odborných studií, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující opakovanou recyklaci „z lahve do lahve“ a z “plechovky do plechovky”. Momentálně má iniciativa 28 členů.

Zakládající členové:

Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT);

Členové:

Sdružení místních samospráv ČR, Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., Jarošovský pivovar, AGS Trade, s.r.o. (Secco+), Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství, Chaloupky, z.s., Divadlo Aqualung, FO4EST, z.s.,  Klub Českých Turistů – Oblast Karlovarský Kraj, RespON, Kofola ČeskoSlovensko a. s., REkrabička,  ALPLA Česká republika, řemeslný pivovar CLOCK

Na podzim 2020 téma zálohování nápojových obalů uchopilo také uskupení pěti největších výrobců nápojů v ČR s nově vzniklou Iniciativou pro zálohování.  Členy této platformy výrobců jsou Mattoni 1873, Kofola ČeskoSlovensko, Plzeňský Prazdroj, Coca cola HBC Česko a Heineken Česká republika. Společně usilují o udržitelnější nápojový průmysl, jehož nedílnou součástí je právě zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky a navázaná opakovaná recyklace „z lahve do lahve” a „z plechovky do plechovky”.

Kontakt pro média:

Lutfia Volfová
e-mail: info@zalohujme.cz
tel.: 607 602 328