Magazín

Evropská komise přichází s návrhem, jak omezit množství plastového odpadu

/ 6 min. čtení
pláž

Dne 28.5. vydala Evropská komise novou směrnici týkající se omezení plastu na jedno použití. Hlavním důvodem vydání směrnice je stále narůstající problém znečištění oceánů, jehož jsou právě jednorázové plasty velkou součástí. Kolik je v oceánech plastových odpadků přesně nevíme, podle odhadů jich tam však každý rok skončí až 8 milionů tun.

Směrnice se zaměřuje na deset specifických produktů, které spolu se ztracenými sítěmi na lov ryb tvoří až 70 % odpadu v mořích a na pobřeží. Jednotlivá opatření se liší podle konkrétního výrobku, jedná se buď o omezení výroby anebo přímo o zákaz produktů, které mají dostupnou a finančně příznivou alternativu. Navazuje tak na zpoplatnění igelitových sáčků v obchodech, díky kterému klesla míra jejich používání o 72 %. Během veřejných konzultací se 95 % respondentů shodlo na tom, že je nezbytné otázku plastů na jedno použití co nejrychleji řešit. Celkem 79 % uvedlo, že účinnosti těchto opatření lze dosáhnout pouze na úrovni EU. Jako nutná vidí tato opatření také většina výrobců (70 %) a značek (80 %). (Zdroj: Euroskop)

 

Jaká jsou hlavní navrhovaná opatření a jakých výrobků se týkají?

 

  1. Zákaz vybraných plastových výrobků

Měl by se vztahovat se na plastové vatové tyčinky do uší, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům. Nápojové obaly bude možné uvést na trh pouze v případě, že budou mít připevněná víčka. Všechny tyto výrobky nebude možné uvádět na trh v případě, že na trhu existují dostupné alternativy.

  1. Snížení spotřeby

Toto opatření se týká omezení používání jednorázových plastových kelímků a krabiček na potraviny. Toho lze docílit například stanovením národních cílů, poskytováním alternativ v místě prodeje a zpoplatněním jednorázových obalů.

  1. Povinnosti pro výrobce

Výrobci by se měli ještě více podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady a úklidem přírody a moří. Výrobci nádob na potraviny, sáčků a obalů (např. od bramborových lupínků a cukrovinek), nápojových obalů a kelímků, tabákových výrobků s filtry (např. cigaretové nedopalky), vlhčených ubrousků, balonků a igelitových sáčků budou muset zajišťovat osvětu a budou motivováni k vývoji udržitelnějších alternativ.

  1. Zvýšená míra sběru

Členské státy budou mít povinnost do roku 2025 vysbírat 90 % plastových nápojových obalů, například pomocí zálohových systémů.

  1. Změny v označování produktů

Obaly vybraných produktů (hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky) budou muset mít přesné a standardizované označení, informující o tom, jak s použitým obalem naložit, jaké má daný produkt dopady na životní prostředí a zda obsahuje plasty.

  1. Osvěta

Důraz je kladen také na vzdělávání obyvatel. Například o negativním dopadu odhazování odpadků (zejména plastů na jedno použití a rybářských sítí) do přírody, možných znovupoužitelných alternativách, popř. jak se dá s těmito výrobky naložit poté, co doslouží a stane se z nich odpad.

(Zdroj: Evropská komise)

 

Nová příležitost a vliv na podnikání v Evropě

 

Na první pohled může tato směrnice někomu připadat jako soupis zákazů a nařízení, je ale možné ji vnímat jako příležitost, a to zejména pro evropské podnikatele. Většina výše zmíněných plastových výrobků se totiž dnes vyrábí v Číně a upřednostňování výrobků z udržitelnějších materiálů tak dává šanci vzniku lokální výroby. Komisař pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen říká: „Plasty na jedno použití nejsou tou nejudržitelnější ani nejekonomičtější volbou a tento návrh pomůže byznysu i spotřebitelům v přechodu k udržitelnějším výrobkům. Je to příležitost, aby se Evropa stala průkopníkem v tomto směru.“  Další příležitost vidí Katainen také ve větší míře recyklace materiálů, jako je například polyethylenftalát (PET). „Cíle pro zvýšený sběr plastových nápojových obalů poskytnou dostatečný přísun suroviny vhodné pro recyklaci“. Díky své čistotě se takový recyklát pak může znovu použít při výrobě lahví.

Plasty jsou zkrátka v Evropě velké téma, ať už v rámci akčního balíčku pro cirkulární ekonomiku, „Plastic strategy“ z ledna 2018 anebo právě aktuálního návrhu na zákaz a omezení plastů na jedno použití. V případě nápojových obalů tak zatím může PET zůstat tou nejlepší variantou, zvlášť pokud se ho vysbírá, a následně i recykluje oněch zmíněných 90 %. Vlastnosti materiálu a dostupné technologie už dnes umožňují použitou lahev recyklovat na novou a tím zamezit výrobě nového plastu, potažmo vzniku odpadu.

Evropská komise každopádně vidí v navržených opatřeních velkou příležitost. Úplné naplnění stanovených cílů by do roku 2030 mělo vytvořit 30 000 pracovních míst, ušetřit 550 miliard korun na škodách na životní prostředí a zamezit 3,4 milionu tun emisí oxidu uhličitého.