Magazín

Češi chtějí cirkulární Česko, samotnému pojmu ale rozumí málokdo

/ 5 min. čtení
Cirkulárita – příroda a průmysl

Z průzkumu společnosti Médea Research* pro Zálohujme.cz vyplývá, že drtivá většina populace (98 %) souhlasí s tím, že bychom měli více využívat odpad jako zdroj k výrobě nových výrobků. Pojmům, které s tímto přístupem souvisí – cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství, ale většina lidí příliš nerozumí. O téma ekologie a udržitelnosti se přitom Češi nebývale zajímají.

Pojmy cirkulární ekonomika či oběhové hospodářství, zaznívají ve veřejném prostoru častěji. O cirkularitě mluví stále více firem a na vládní úrovni vzniká strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky. Z průzkumu se ale zdá, že pro většinu lidí jsou to zatím abstraktní pojmy, pod kterými si toho neumí moc představit. 60 % lidí dokonce pojmy cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství dosud nikdy neslyšelo. 21 % lidí si pod tímto termínem nepředstaví nic. V otevřených otázkách pak ale zazněly i nečekaně fundované odpovědi a vzkazy, které svědčí o tom, že je to pro lidi důležité téma. Poté, co respondenti dostali na výběr, správnou definici cirkulární ekonomiky zvolilo 90 % lidí.

Cirkularita je více než recyklace

 „Cirkulární ekonomika je koncept, ve kterém je téměř eliminován odpad. Namísto toho jsou materiály opakovaně využívány k výrobě produktů a ty jsou dále recyklovány. Recyklací nedochází u materiálů ke ztrátě kvality (nebo jen minimální). Vzniká tak nekonečná smyčka cirkulujícího materiálu,“ uvádí Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz. Průzkum ukázal, že Češi často považují pojem cirkularita a recyklace za synonyma. Přitom recyklace je jen jedním z bodů celé cirkulární smyčky.

Češi tleskají PET lahvím z PET lahví

Ačkoli jsou odborné pojmy občas poněkud nečitelné, Češi samotný princip cirkularity podporují. Devět z deseti dotázaných ocenilo aktivitu výrobců, kteří přišli s PET lahvemi, na jejichž výrobu používají recyklovaný materiál z použitých PET lahví. „Pro to, aby v Česku mohli všichni výrobci vyrábět nové PET lahve z těch již použitých, zatím bohužel nemáme dostatek materiálu. PET lahve ze žlutých kontejnerů jsou v současnosti v drtivé většině recyklovány na textilní vlákna nebo směsné plasty. Problém je v tom, že takto vzniklé výrobky už znova recyklovat nelze. Ale když z PET lahve vyrobíte opět PET lahev, tak tento proces můžete opakovat téměř donekonečna,“ vysvětluje Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Nápojový průmysl – chybí zálohový systém

Samotný nápojový průmysl je k plně cirkulárnímu principu výroby velmi blízko. V současnosti je schopen splnit dvě ze tří podmínek pro to, aby nápojové obaly mohly cirkulovat stále dokola a netvořil se tak zbytečný odpad.

Ke splnění třetí podmínky (efektivní a transparentní sběr použitých obalů pomocí zálohového systému) je potřeba legislativních změn.

 Plošný zálohový systém, do kterého se zapojí všichni výrobci, je jednou ze tří nezbytných podmínek pro to, aby byl nápojový průmysl plně cirkulární. Jeho zavedení podporují dvě třetiny respondentů.

„Výrobci musí začít již u ekodesignu, tedy vyrábět takové obaly, které jsou snadno recyklovatelné, navázat transparentním a účinným zpětným odběrem použitých výrobků – ideálně pomocí zálohového systému, a smyčku uzavřít recyklací z lahve do lahve,“ upřesňuje Andrea Brožová a dodává, že uzavřením cirkulární smyčky bychom uměli vrátit do oběhu až 90 % všech prodaných PET lahví a plechovek a snížit dopad výroby a spotřeby nápojových obalů skoro o 30 %.

==

*Průzkum společnosti Médea Research, k.s.  probíhal od 21. 7. do 29. 7. 2021​. Sběr dat probíhal formou online dotazování za pomoci respondenty samostatně vyplněného online dotazníku (metoda CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).​ Dotazování bylo provedeno prostřednictvím online panelu respondentů společnosti MÉDEA RESEARCH.​ Vzorek 500 respondentů.